Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli


DYREKTOR URZĘDU

Imię i Nazwisko Telefon Numer pokoju
Elżbieta Ściopko-Moszkowicz 68 387 32 42 108

ZASTĘPCA DYREKTORA URZĘDU

Imię i Nazwisko Telefon Numer pokoju
Katarzyna Podgórska 68 388 0338 106

DZIAŁ DS. PROMOCJI ZATRUDNIENIA

Sprawy Telefon Numer pokoju
Zastępca dyrektora urzędu, kierownik działu 68 388 03 38 106
EFS 68 388 03 22 302A
Roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne, refundacja 30-, refundacja 50+, bon zatrudnieniowy

Statystyka, refundacja świadczeń integracyjnych

68 388 03 29

303
Staże 68 388 03 25 304

DZIAŁ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (CAZ)

Sprawy Telefon Numer pokoju
Kierownik działu 68 388 03 28 212
Pośrednictwo pracy 68 388 03 20, 21, 36 202
Obsługa pracodawców, promocja usług 68 388 03 19 203
Doradztwo zawodowe 68 388 03 27, 35, 37 204, 204A
Szkolenia 68 388 03 26 206
PFRON 68 388 03 24 210
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 68 388 03 23 211
Klub pracy 68 388 03 34 302

DZIAŁ DS. EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

Sprawy Telefon Numer pokoju
Kierownik działu 68 388 03 09         5
Naliczanie świadczeń 68 388 03 13 2
Obsługa osób z prawem do zasiłku, z dodatkiem aktywizacyjnym i ze stypendium za odbywany staż 68 388 03 14 3
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy 68 388 03 12 4
Obsługa osób bez prawa do zasiłku i poszukujących pracy 68 388 03 17 8
     

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę