Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli


DYREKTOR URZĘDU

Imię i Nazwisko Telefon Numer pokoju
Katarzyna Podgórska 68 388 03 02 106

DZIAŁ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (CAZ)

Sprawy Telefon Numer pokoju
Zastępca dyrektora, kierownik działu 68 388 03 31 108
Kierownik referatu pośrednictwa i poradnictwa zawodowego 68 388 03 37 204A
Kierownik referatu szkoleń i instrumentów 68 388 03 28 213
Pośrednictwo pracy 68 388 03 20, 21, 36 202
Obsługa pracodawców, promocja usług 68 388 03 19 203
Doradztwo zawodowe 68 388 03 27, 35, 37 204
Szkolenia 68 388 03 26 206
PFRON 68 388 03 24 210
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 68 388 03 23 211
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi cudzoziemców 68 388 03 34 302

DZIAŁ DS. PROMOCJI ZATRUDNIENIA

Sprawy Telefon Numer pokoju
Kierownik działu 68 388 03 22 314

Staże
68 388 03 25

68 388 03 51

304
Roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne, refundacja 30-, refundacja 50+, bon zatrudnieniowy

Statystyka, refundacja świadczeń integracyjnych

Stanowisko ds. projektów strukturalnych (EFS)
68 388 03 29


68 388 03 52

68 388 03 53312

DZIAŁ DS. EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

Sprawy Telefon Numer pokoju
Kierownik działu 68 388 03 09         5
Naliczanie świadczeń 68 388 03 13 2
Obsługa osób z prawem do zasiłku, z dodatkiem aktywizacyjnym i ze stypendium za odbywany staż 68 388 03 14 3
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy 68 388 03 12 4
Obsługa osób bez prawa do zasiłku i poszukujących pracy 68 388 03 17 8
     

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę